Logistik, Rådgivning, Ledning

Att förstå ett företags hela process från "ax till limpa" är min kärnkompetens inom de arbetsuppgifter jag har haft genom åren. Som person är jag logisk och lösningsorienterad och stor erfarenhet med att vara kravställare vid utveckling av affärsprocesstöd i IT system. 
Är erfaren förändringsledare inom lager och administration med fokus på de IT stöd som krävs. Varit ansvarig för många verksamhetsprojekt som inneburit stora förändringar i affärsprocesser och även då med personalförändringar.


Allt kan börja med en kontakt