Admincontrol - en Styrelseportal

en del av Visma-koncernen sedan 2017 

Konsultar vid start och kommande underhåll av styrelseportalen Admincontrol.


Admincontrol styrelseportal ger styrelsen och ledningen tillgång till en säker plattform för dokumentdelning och samarbete, historiska arkiv och tillgång till styrelsedokumenten såväl online som off-line. Styrelseprotokollet kan signeras enkelt, säkert och effektivt efter mötet genom elektronisk signering via styrelseportalen.

Affärskritiska dokument är säkra i denna portal.

För Admincontrol är säkerhets- och sekretesshänsyn centralt i allt vi gör, i såväl utveckling av våra lösningar som den dagliga verksamheten och arbetet.

Admincontrol är certifierat enligt ISO 27001:2013 och SOC 2 Typ II. 

Support Admincontrol