Hur lever Ert företag upp till GDPR?

GDPR regelverket infördes 25 maj 2018. Nu efter drygt ett år kanske Ni behöver se över hur företaget lever upp till regelverket. Kontakta mig för en utvärdering.